2014. október 6., hétfő

Petőfi Sándor - A Tisza
Petőfi Sándor, a költő.

(1823-1849)

Szeretett utazni, vándorolni. Vándorszínészként, diákként, katonaként bejárta majdnem az egész országot.


Vándorlása során biztos eljutott a Tiszához, s elámult annak szépsége láttán.
A festők sem tudnak ellenállni, ha ilyen szépet látnak.

Pászthory Lajos - Holt-Tisza

Mivel ő költő volt, nyilván írni kezdett.

Egy csodálatos tájleíró költeményt írt.
Címe - A Tisza

"Nyári napnak alkonyúlatánál
Megállék a kanyargó Tiszánál
Ott, hol a kis Túr siet beléje,
Mint gyermek anyja kebelére."


Ki ne ismerné e sorokat?

Mi is megtanuljuk!

Az itt következő képek és sorkezdetek segítenek a memorizálásban.


Ha versmondással egybekötve szeretnéd, nyiss egy új ablakot! -
https://www.youtube.com/watch?v=sxIOaKh_PNc

https://www.youtube.com/watch?v=sxIOaKh_PNc


Hallás után is jól lehet tanulni!

Glitter Graphics

Nyári napnak alkonyúlatánál ...
Megállék a ....
Ott, hol ....
Mint gyermek ...

Tóth Attila - A Holt-Tisza a Tőserdőnél


Hornyik Zoltán: Esti fények a Tiszán

A folyó oly símán, oly szelíden ...
Ballagott le....
Nem akarta, ....
Megbotoljék ...

Hornyik Zoltán - Esti fények a  Tiszán


Síma tükrén a piros sugárok, ...
Mint megannyi ...
Szinte ...
Mint parányi ....

Tarpataki Károly - Szitakötő
 Ahol álltam, sárga föveny-szőnyeg ...
S tartott ...
Melyen a levágott ...
Mint könyvben ...

Hollósy Simon - Patakparton
Túl a réten néma ..
Magas erdő,...
De az alkony...
S olyan, mintha ....

Lantos György - Alkony
Másfelől, a Tisza túlsó ...
Mogyoró, s ...
Köztök ...
Azon át látni ...


Makkai József - Holt TiszaBoldog órák ...
Rózsafelhő ...
Legmesszebbről rám ...
Ködön át a ...


Gulácsy Lajos - Paolo és Franceska


Semmi zaj ...
Egy madár csak ...
Nagy távolban a ...
Csak olyan volt, nint ...Gulácsy KLajos - Titokzatos kert
Charles Victor Thirion - Lányka korsóval

Túlnan, vélem ...
Pór menyecske ...
Korsaját míg ...
Rámnézett át ...
Ottan némán, ...
Mintha ...
Lelkem édes ...
A természet ...

 Dér István. Tiszai csönd


Oh természet, oh ...
Mely nyelv ...
Mily nagy vagy ...
Annál többet ...

M.C. Escher - Tócsa
Késő éjjel ...
Friss gyümölcsből ...
Társaimmal ...
Lobogott a ...Földi Györgyi - Este
Többek között ...
Szegény Tisza ...
Annyi rosszat ...
Pedig ő ...

Pár nap múlva ...
Félrevert ...
Jön az árvíz ...
S tengert láttam ...


Osztrák festő - Falusi idill


Mint az őrült ...
Vágtatott a Tisza ...
Zúgva, bőgve ...
El akarta ...Borbély Károly - Grafika
Azt is beszéljétek meg melyik kép mennyire illik az illető versszakhoz!

Jó tanulást!

Ugye milyen csodás ez a vers!

Én nagyon szeretem.

Íme fotómontázzsal és művészi előadásban még egy variáció a You-tube -ról
http://youtu.be/1JLLP98VyMk


"Puska" helyett pedig fogadjátok a következőt:
Nyári ...... alkonyúlatánál
Megállék a ........ Tiszánál
Ott, ... a kis ... siet beléje,
Mint a ....... anyja ........ .


A folyó ... símán, oly ........
Ballagott .. parttalan ........,
Nem akarta, hogy a ... sugára
Megbotoljék ...... fodrába’.


Síma tükrén a ..... sugárok,
(Mint megannyi tündér) ...... ......,
...... hallott ....... csengése,
Mint parányi .......... pengése.


Ahol álltam, ..... föveny-szőnyeg
Volt ......., s tartott a .......,
Melyen a ........ sarju-rendek,
Mint a könyvben a ....., hevertek.


Túl a ..... néma méltóságban
Magas erdő; ..... már ...... van,
De az ...... üszköt vet ......,
S olyan, ...... égne s ......vére.


Másfelől, a Tisza ..... partján,
Mogyoró- s ........-....... tarkán,
Köztök ... csak a ......, azon át
Látni ..... kis ........ tornyát.


Boldog órák .... emlékeképen
........... usztak át az .... .
Legmesszebbről rám ........ néztek
Ködön .. a ......... bércek.


Semmi ... . Az ......... csendbe
Egy ..... csak .... füttyentett .. .
Nagy ........ a malom ......
Csak olyan volt, mint ....... dongása.


Túlnan, vélem ......... épen,
Pór ......... jött. Korsó kezében.
Korsaját ... telemerítette,
Rám ...... át; aztán .... sietve.


Ottan ....., mozdulatlan álltam,
Mintha ........ vert volna ..... .
..... édes, mély ....... szédült
A természet .... szépségétül.


Oh ........., oh dicső természet!
Mely nyelv ..... versenyezni véled?
Mily .... vagy te! ...... inkább hallgatsz,
Annál ......, annál ....... mondasz. –


Késő ..... értem a tanyára
Friss ........... készült vacsorára.
Társaimmal ....... beszélgettünk.
Lobogott a .........mellettünk.


Többek ...... szóltam .. hozzájok:
„Szegény ....., miért is .........?
Annyi ....... kiabáltok róla,
S ő a föld ............ folyója.”


Pár nap ..... fél szendergésemből
Félrevert ......  ...... vert föl.
Jön az .....! jön az .....! hangzék,
S ....... láttam, ahogy kitekinték.


Mint az ....., ki letépte ......,
Vágtatott a Tisza a ..... át,
Zúgva, ..... törte át a .....,
El akarta ...... a ....... !

(Pest, 1847. február.)
 
 

Talán emlékeztek a Szeptember végén c. versére:
http://youtu.be/BJ4Xrj_MxE0

http://youtu.be/m4fC6JduGAY

Mint tudjátok: Ismétlés a tudás anyja! - Repetitio est mater studiorum.

(:)))


 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...