2014. október 6., hétfő

Petőfi Sándor - A Tisza
Petőfi Sándor, a költő.

(1823-1849)

Szeretett utazni, vándorolni. Vándorszínészként, diákként, katonaként bejárta majdnem az egész országot.


Vándorlása során biztos eljutott a Tiszához, s elámult annak szépsége láttán.
A festők sem tudnak ellenállni, ha ilyen szépet látnak.

Pászthory Lajos - Holt-Tisza

Mivel ő költő volt, nyilván írni kezdett.

Egy csodálatos tájleíró költeményt írt.
Címe - A Tisza

"Nyári napnak alkonyúlatánál
Megállék a kanyargó Tiszánál
Ott, hol a kis Túr siet beléje,
Mint gyermek anyja kebelére."


Ki ne ismerné e sorokat?

Mi is megtanuljuk!

Az itt következő képek és sorkezdetek segítenek a memorizálásban.


Ha versmondással egybekötve szeretnéd, nyiss egy új ablakot! -
https://www.youtube.com/watch?v=sxIOaKh_PNc

https://www.youtube.com/watch?v=sxIOaKh_PNc


Hallás után is jól lehet tanulni!

Glitter Graphics

Nyári napnak alkonyúlatánál ...
Megállék a ....
Ott, hol ....
Mint gyermek ...

Tóth Attila - A Holt-Tisza a Tőserdőnél


Hornyik Zoltán: Esti fények a Tiszán

A folyó oly símán, oly szelíden ...
Ballagott le....
Nem akarta, ....
Megbotoljék ...

Hornyik Zoltán - Esti fények a  Tiszán


Síma tükrén a piros sugárok, ...
Mint megannyi ...
Szinte ...
Mint parányi ....

Tarpataki Károly - Szitakötő
 Ahol álltam, sárga föveny-szőnyeg ...
S tartott ...
Melyen a levágott ...
Mint könyvben ...

Hollósy Simon - Patakparton
Túl a réten néma ..
Magas erdő,...
De az alkony...
S olyan, mintha ....

Lantos György - Alkony
Másfelől, a Tisza túlsó ...
Mogyoró, s ...
Köztök ...
Azon át látni ...


Makkai József - Holt TiszaBoldog órák ...
Rózsafelhő ...
Legmesszebbről rám ...
Ködön át a ...


Gulácsy Lajos - Paolo és Franceska


Semmi zaj ...
Egy madár csak ...
Nagy távolban a ...
Csak olyan volt, nint ...Gulácsy KLajos - Titokzatos kert
Charles Victor Thirion - Lányka korsóval

Túlnan, vélem ...
Pór menyecske ...
Korsaját míg ...
Rámnézett át ...
Ottan némán, ...
Mintha ...
Lelkem édes ...
A természet ...

 Dér István. Tiszai csönd


Oh természet, oh ...
Mely nyelv ...
Mily nagy vagy ...
Annál többet ...

M.C. Escher - Tócsa
Késő éjjel ...
Friss gyümölcsből ...
Társaimmal ...
Lobogott a ...Földi Györgyi - Este
Többek között ...
Szegény Tisza ...
Annyi rosszat ...
Pedig ő ...

Pár nap múlva ...
Félrevert ...
Jön az árvíz ...
S tengert láttam ...


Osztrák festő - Falusi idill


Mint az őrült ...
Vágtatott a Tisza ...
Zúgva, bőgve ...
El akarta ...Borbély Károly - Grafika
Azt is beszéljétek meg melyik kép mennyire illik az illető versszakhoz!

Jó tanulást!

Ugye milyen csodás ez a vers!

Én nagyon szeretem.

Íme fotómontázzsal és művészi előadásban még egy variáció a You-tube -ról
http://youtu.be/1JLLP98VyMk


"Puska" helyett pedig fogadjátok a következőt:
Nyári ...... alkonyúlatánál
Megállék a ........ Tiszánál
Ott, ... a kis ... siet beléje,
Mint a ....... anyja ........ .


A folyó ... símán, oly ........
Ballagott .. parttalan ........,
Nem akarta, hogy a ... sugára
Megbotoljék ...... fodrába’.


Síma tükrén a ..... sugárok,
(Mint megannyi tündér) ...... ......,
...... hallott ....... csengése,
Mint parányi .......... pengése.


Ahol álltam, ..... föveny-szőnyeg
Volt ......., s tartott a .......,
Melyen a ........ sarju-rendek,
Mint a könyvben a ....., hevertek.


Túl a ..... néma méltóságban
Magas erdő; ..... már ...... van,
De az ...... üszköt vet ......,
S olyan, ...... égne s ......vére.


Másfelől, a Tisza ..... partján,
Mogyoró- s ........-....... tarkán,
Köztök ... csak a ......, azon át
Látni ..... kis ........ tornyát.


Boldog órák .... emlékeképen
........... usztak át az .... .
Legmesszebbről rám ........ néztek
Ködön .. a ......... bércek.


Semmi ... . Az ......... csendbe
Egy ..... csak .... füttyentett .. .
Nagy ........ a malom ......
Csak olyan volt, mint ....... dongása.


Túlnan, vélem ......... épen,
Pór ......... jött. Korsó kezében.
Korsaját ... telemerítette,
Rám ...... át; aztán .... sietve.


Ottan ....., mozdulatlan álltam,
Mintha ........ vert volna ..... .
..... édes, mély ....... szédült
A természet .... szépségétül.


Oh ........., oh dicső természet!
Mely nyelv ..... versenyezni véled?
Mily .... vagy te! ...... inkább hallgatsz,
Annál ......, annál ....... mondasz. –


Késő ..... értem a tanyára
Friss ........... készült vacsorára.
Társaimmal ....... beszélgettünk.
Lobogott a .........mellettünk.


Többek ...... szóltam .. hozzájok:
„Szegény ....., miért is .........?
Annyi ....... kiabáltok róla,
S ő a föld ............ folyója.”


Pár nap ..... fél szendergésemből
Félrevert ......  ...... vert föl.
Jön az .....! jön az .....! hangzék,
S ....... láttam, ahogy kitekinték.


Mint az ....., ki letépte ......,
Vágtatott a Tisza a ..... át,
Zúgva, ..... törte át a .....,
El akarta ...... a ....... !

(Pest, 1847. február.)
 
 

Talán emlékeztek a Szeptember végén c. versére:
http://youtu.be/BJ4Xrj_MxE0

http://youtu.be/m4fC6JduGAY

Mint tudjátok: Ismétlés a tudás anyja! - Repetitio est mater studiorum.

(:)))


 

2014. október 2., csütörtök

Kisfaludy Károly - Szülőföldem szép határa

Kisfaludy Károly: Szülőföldem


Éjjeli szélvész


Mit gondoltok mivel foglalkozott még a költő?

Búvárkodó:
Kisfaludy Károly (Tét, 1788. február 5.Pest, 1830. november 21.) Édesanyja a születése utáni napon meghalt. Teréz nevű nővére nevelte, aki csak tíz évvel volt idősebb nála. Féktelen magaviselete miatt apja kitagadta. Bátyja Sándor is híres író volt. Károly főleg költészettel, drámaírással, festéssel foglalkozott. A reformkori irodalmi élet fő szervezője, az Aurora szerkesztője, a magyar novella egyik első meghonosítója lett. Kalandos élete során sokat járta a környező országokat, ahonnan mindannyiszor hazahozta a szíve. Egyik legszebb versében így ír erről:


Sokoróalja - Tét


Szülőföldem szép határa!
Meglátlak-e valahára?
Ahol állok, ahol megyek,
Mindenkor csak feléd nézek.

 
Ha madár jön,
tőle kérdem:
Virulsz-e még szülőföldem?
Azt kérdezem a felhőktül,
Azt a suttogó szellőktül.
Vincent Van Gogh - Pacsirta a búzamezőben


De azok nem vígasztalnak,
Bús szívemmel árván hagynak.
Árván élek bús szívemmel,
Mint a fű mely a sziklán kel.
Kisfaludy Sándor szülőháza

Kisded hajlék,
hol születtem,
Hej, tőled be
távol estem!

 Távol estem, mint a levél,
Melyet elkap a forgószél.


Mi az a hazaszeretet?
Mikor érezzük?
Ti éreztétek már?

Egy gyönyörű fotó a Bakonyaljáról.

Ha te innen elköltöznél mit éreznél?
Mi az a honvágy?

2014. április 3., csütörtök

Arany János - Mátyás anyja

 

MÁTYÁS ANYJA


Szilágyi
Örzsébet

Levelét megírta;
Szerelmes
Könnyével
Azt is telesírta.


Fiának
A levél,

Prága városába,
Örömhírt
Viszen a
Szomorú fogságba:

Lotz Károly - Hunyadi Mátyás

„Gyermekem!
Ne mozdulj
Prága városából;
Kiveszlek,
Kiváltlak
A nehéz rabságból.

Zichy Mihály - Mátyás anyja
„Arannyal,
Ezüsttel
Megfizetek

érted;
Szívemen
Hordom én
A te hazatérted.

„Ne mozdulj,
Ne indulj,
Én egyetlen árvám!
Ki lesz az
Én fiam
Ha megejt az ármány?
„Adassék
A levél
Hunyadi Mátyásnak,
Tulajdon
Kezébe,
Senkinek se másnak.”
Fekete
Viaszból
Nyom reá pecsétet;
Könyöklőn
Várnak az
Udvari cselédek
.


„Ki viszi
Hamarabb
Levelem Prágába?
Száz arany,
Meg a ló,
Teste fáradsága.”„Viszem én,
Viszem én,
Hét nap elegendő.”
„Szerelmes
Szivemnek
Hét egész esztendő!”
„Viszem én,
Hozom én
Válaszát három nap.”
„Szerelmes
Szívemnek
Három egész hónap!”Josephine Wall - Égi angyal„Istenem,
Istenem,
Mért nem adál szárnyat,
Hogy utól-
Érhetném
Az anyai vágyat!” -


S ahol jön,
Ahol jön
Egy fekete holló;

Hunyadi
Paizsán

Ül ahhoz hasonló.


 photo fluxfaze_art_RavenInFierySky_zps0cbf5f3a.jpgLecsapott,
Lecsapott
Fekete szélvészből,
Kikapá
Levelét
Az anyai kézből.


„Hamar a
Madarat!...
El kell venni tőle!”
Szalad a
Sokaság
Nyomba, hogy lelője.
Madarat
Nem egyet,
Százat is meglőnek:
Híre sincs,
Nyoma sincs
A levélvivőnek.

Napestig
Az erdőn
Űzeti hiába:
Éjfelen
Kocognak
Özvegy ablakába.


„Ki kopog?
Mi kopog?
Egy fekete holló!
Nála még
A levél,
Vagy ahhoz hasonló.
Piros a
Pecsétje;
Finom a hajtása:
Oh áldott,
Oh áldott
A keze-irása!


(1854) 

 
 
 
 
Szerinted milyen lehetett a galambposta?
Honnan tudhatta a madár, hogy hova menjen?
 
Barabás Miklós - Galambposta
Szerinted itt a képen megérkezett? vagy indul a Galamb?
Miben más Szilágyi Erzsébet hírvívője?
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...